Jarocin: cykl seminariów dotyczących zestawień statystycznych z działań ratowniczo-gaśniczych

W bieżącym tygodniu w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie został zorganizowany cykl seminariów dotyczący analizy statystyk z działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie powiatu jarocińskiego w latach 2013/2014, wraz z zestawieniem danych z okresu ostatniej dekady. Szereg wykładów tematycznych obejmował grupę funkcjonariuszy systemu zmianowego jak i codziennego. W szczególności analizie poddano m.in. przyczyny powstania zagrożeń, miejsca-obiekty ich powstania wraz z ujęciem ich wielkości, ilości osób poszkodowanych oraz zakres udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Na podstawie przeprowadzonego cyklu seminaryjnego wypracowano szereg wniosków ukierunkowujących przyszłe plany działań w roku 2015.

Tekst: bryg. Robert Kaczmarek, mł.asp. Bartosz Porażewski

Komentowanie nie jest możliwe

Jarocińscy strażacy zapraszają na „Dni Otwartych Strażnic”

W najbliższą niedziele tj, 1 lutego 2015r Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zaprasza mieszkańców powiatu jarocińskiego do naszej jednostki zanjdującej się przy ul. Powstańców Wlkp 2 od godz 14 na

„DNI OTWARTYCH STRAŻNIC”

W tym czasie będzie można zaznajomić się ze specyfiką pracy strażaka, poznać sprzęt pożarniczy w jaki jest wyposażona jarocińska jednostka Państwowej Straży Pożarnej, przyjrzeć się pokazom działań ratowniczo – gaśniczych, które zaprezentują strażacy. Ponadto będzie prowadzona akcja profilaktyki bezpieczeństwa społecznego w formie prezentacji multimedialnej, pogadanki oraz warsztatów z zakresu szeroko pojomowanego bezpieczeństwa. W prowadzonych warsztatach uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił i zweryfikować własne umiejętności dotyczące podstaw udzielania pierwszej pomocy. Wszystkich pasjonatów pożarnictwa oraz tych którzy chcą poznać specyficzną i odpowiedzialną , a często i niebezpieczną pracę strażaków serdecznie zapraszamy.

 

Komentowanie nie jest możliwe

Jarocińscy strażacy z wizytą u gimnazjalistów

W dniu 28 stycznia br. jarocińscy strażacy gościli z wizytą w Niepublicznym Zespole Szkół w Łuszczanowie, gdzie w grupą gimnazjalistów przeprowadzili warsztaty w ramach prewencji społecznej oraz popularyzacji zawodów pożarniczych.

Warsztaty miały na celu uświadomienie młodzieży z czego mogą wyniknąć zdarzenia potencjalnie niebezpieczne, w jaki sposób można ich unikać oraz jak należy reagować w sytuacjach zagrożenia. Dalszą część spotkania stanowił instruktaż z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, podczas którego w pozorowanych sytuacjach wykorzystano fantomy oraz szkoleniowy automatyczny defibrylator zewnętrzny. Powyższe zagadnienia realizowane były w ramach profilaktyki bezpieczeństwa, realizowanej systematycznie na terenie powiatu jarocińskiego

Spotkanie miało również charakter doradztwa zawodowego, w ramach którego przybliżono młodzieży specyfikę zawodu strażaka, na czym polega służba w pożarnictwie oraz oczywiście udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytanie: „jak zostać strażakiem?”.

Wyrażamy nadzieję, że spotkanie zaowocuje w młodych ludziach chęcią pomagania innym osobom, a być może nawet zainspiruje do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

tekst&foto: asp. Mariusz Banaszak, mł. bryg. Rafał Klarzyński

 

Komentowanie nie jest możliwe

Groźny wypadek w Chrzanie

 W dniu 26.01.2015r.w ok. godz. 14.00 doszło do poważnego wypadku na trasie Żerków – Chrzan. W wypadku brały udział dwa samochody: ciężarowa Scania oraz osobowy Opel. W wyniku zderzenia Opel  Corsa znalazł się w przydrożnym rowie, natomiast Scania blokowała jeden pas jezdni. Samochód ciężarowy przewoził bydło. Ratownicy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanego i wydobyli go na zewnątrz, następnie przekazali przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego .  Podczas prowadzonych działań ruch był całkowicie zamknięty, policja zorganizowała objazdy.

tekst: asp. sztab. Grzegorz Błaszczyk, str. Augustyniak Dawid  foto: Adam Majewski

Komentowanie nie jest możliwe

Podsumowanie roku 2014 w KPPSP Jarocin

W dniu 20 stycznia 2015 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie odbyła się narada roczna, w czasie której jarocińscy strażacy podsumowali realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w minionym roku.

W naradzie oprócz strażaków i pracowników cywilnych KPPSP w Jarocinie uczestniczyli:
–Przedstawiciel Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu bryg. Jacek Strużyński
- Członek Zarządu Powiatu Jarocińskiego  – Teodor Grobelny
- Sekretarz Powiatu Jarocińskiego – Ireneusz Lamprecht
- Skarbnik Powiatu – Jacek Jędrzejak
- Vice Wójt Gminy Jaraczewo – Stanisław Andrzejczak
- Vice Przewodniczący Rady Powiatu w Jarocinie – Julian Zegar
- Wójt Gminy Kotlin – Mirosław Paterczyk
- Przedstawiciel Burmistrza Żerkowa – Mirosław Marecki
- D-ca 16 Jarocińskiego Batalionu Remontu Lotnisk -  ppłk. Andrzej Galan
- Komendant Policji w Jarocinie – mł. insp.  Krzysztof  Rzepczyk
- Komendant Straży Miejskiej w Jarocinie – Krzysztof Adamiak
- Prezes Oddziału Powiatowego ZOSPRP w Jarocinie  oraz  Prezesi  Gminni Powiatu  jarocińskiego
- Przedstawiciele lokalnej prasy.

Sprawozdanie z realizacji zadań oraz zestawienia statystyczne przedstawili Komendant Powiatowy PSP w Jarocinie   st. bryg. mgr inż. Kazimierz Cieślak oraz Naczelnicy Wydziałów w formie prezentacji multimedialnej. W podsumowaniu Komendant Powiatowy podziękował wszystkim, którzy ustawicznie współpracują z Państwową Strażą Pożarną i jednostkami OSP. W swoich wystąpieniach, zaproszeni goście bardzo dobrze ocenili zaangażowanie strażaków oraz efekty realizowanych na co dzień zadań ratowniczych, współpracę z samorządami i jednostkami OSP w minionym roku. Ciepłe i serdeczne słowa, które skierowano pod naszym adresem oprócz niewątpliwej, osobistej satysfakcji traktujemy równocześnie jako wyzwanie do jeszcze bardziej perfekcyjnego wykonywania zadań i obowiązków, których celem jest skuteczna ochrona życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców. Włożony trud
i poświęcenie w dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz praca na dobre postrzeganie przez społeczeństwo wizerunku strażaka jest celem każdego ratownika. Na dowód tego, że strażacy stają na wysokości zadania nie tylko w służbie, jest postawa, godna wyróżnienia,  asp. Arkadiusza Naglaka. W dniu 13 stycznia br. w miejscowości Cieszków, powiat Milicz, zauważając wypadek drogowy samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym udzielił kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, koordynując działania do czasu przybycia służb ratowniczych.

tekst&foto: st.sekc. H. Kanafa, mł. bryg. R. Klarzyński, asp. sztab. M. Hybiak; st. sekc. P. Janiuk

Komentowanie nie jest możliwe