Cielcza: samochód osobowy w przydrożnym cieku wodnym

Zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem jednego samochodu osobowego, który wypadł z drogi krajowej nr 11 i znajduje się w pobliskim cieku wodnym wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Jarocinie w dniu 20.10.2014 o godz. 12.36. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy: JRG Jarocin oraz OSP Cielcza. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren prowadzonych działań. Pojazdem podróżowała jedna osoba, która opuściła samochód o własnych siłach przed przybyciem służb ratowniczych. Przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego opatrzył poszkodowanego kierowcę, który został przetransportowany do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Jarocinie. Działania ratowników polegały na rozłączeniu akumulatora oraz kierowaniu wahadłowo ruchem drogowym. Miejsce objęte działaniami ratowniczymi wraz z pojazdami przekazano Policji.

Tekst: st. kpt. Tomasz Krawczyk, mł. asp. Bartosz Porażewski

 

Komentowanie nie jest możliwe

Jarocin: wrzesińska wystawa malarstwa i fotografii

W środę 12 listopada 2014r. w Komedzie Powiatowej Policji we Wrześni miało miejsce oficjalne otwarcie Policyjnego Centrum Edukacji Bezpieczeństwa, a także inauguracja wystawy „IV Integracyjnego Pleneru Malarsko – Fotograficznego Służb Mundurowych”. Wśród gości obecni byli: Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu kom. Maciej Purol, Starosta Wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Września Tomasz Kałużny, burmistrzowie i wójt pozostałych gmin powiatu, Wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu Paweł Guzik, Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz” we Wrześni Andrzej Janka.
Plener, w którym uczestniczyli funkcjonariusze służb mundurowych z całej Polski odbył się w sierpniu 2014 roku na terenie powiatu wrzesińskiego. Swoje prace prezentowali przedstawiciele policji, straży granicznej, straży pożarnej, służby celnej, żołnierze, wśród autorów znaleźli się nasi funkcjonariusze mł. bryg. Rafał Klarzyński i st. sekc. Piotr Janiuk. Na okoliczność wystawy został wydany folder, w którym komisarz artystyczny wystawy zamieścił najciekawsze zdjęcia prezentujące dotychczasowy dorobek artystyczny autorów.

 

text:  KPPSP Jarocin
foto: Archiwum Komendy Powiatowej Policji we Wrześni  www.wrzesnia.policja.gov.pl

Komentowanie nie jest możliwe

Wolica Pusta: pomoc wzajemna podczas wypadku na DK 11

W dniu 10 listopada o godzinie 2:21 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie wpłynęła informacja od dyspozytora Stanowiska Kierowania Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Wolica Pusta, znajdującej się na granicy obu powiatów. Do zdarzenia zadysponowano 5 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Po przybyciu na miejsce jednostek Straży Pożarnej okazało się, że samochód ciężarowy marki DAF zjechał z drogi ścinając dwa przydrożne drzewa. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do osoby poszkodowanej przy użyciu sprzętu hydraulicznego oraz oświetleniu terenu działań. W wyniku wypadku został poszkodowany  kierowca  samochodu ciężarowego, który został  odwieziony do szpitalnego oddziału ratunkowego przez przybyły na miejsce zdarzenia Zespół Ratownictwa Medycznego.

 

Tekst: asp.sztab. Grzegorz Błaszczyk, mł.asp. Bartosz Porażewski

Komentowanie nie jest możliwe

Jarocin: akcja „Dni otwartych strażnic”

W niedzielę 9 listopada 2014 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ramach akacji” Dni otwartych strażnic” odwiedzili nas mieszkańcy powiatu Jarocińskiego. Podczas spotkania przybyli goście mieli okazję zapoznać się z specyfiką pracy w Państwowej Straży Pożarnej m.in. zwiedzający mogli zobaczyć sprzęt, jakim dysponujemy, uczestniczyć w warsztatach mających na celu doskonalenie umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, a także wziąć udział w pokazach działań ratowniczo -gaśniczych. Dodatkowo podczas spotkania zostały omówione zagadnienia związane z profilaktyką pożarową dotyczące warunków bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych oraz postępowaniem zapobiegającym zagrożeniom związanym z tlenkiem węgla.

Teskt: asp.sztab. Grzegorz Błaszczyk, mł.asp. Bartosz Porażewski
Foto: Archiwum KP PSP Jarocin 

Komentowanie nie jest możliwe

Edukacja i profilaktyka oraz ćwiczenia to droga do bezpieczeństwa mieszkańców powiatu

Wychodząc na przeciw zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności w miesiącu październiku zorganizowano cykl szkoleń oraz ćwiczeń mających na celu podnoszenie efektywności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz profilaktyki bezpieczeństwa w powiecie jarocińskim. W aspekcie szkoleniowym poruszano problematykę ewakuacji osób z obiektów użyteczności publicznej oraz zdarzeń masowych związanych z podłożeniem ładunków wybuchowych.

W niedzielne popołudnie 12 października zorganizowano po raz kolejny „Dni Otwartych Strażnic”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu oraz technik gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym. Strażnicę odwiedziło ponad 150 mieszkańców w różnym przedziale wiekowym.

” Wypadek motolotni nad kompleksem leśnym” – Podczas ćwiczeń zrealizowano dwa scenariusze: szkolenie teoretyczne wraz z założeniami aplikacyjnymi dotyczącymi zasad organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz założenie praktyczne, w którym ćwiczono elementy ratownictwa wysokościowego oraz ratownictwa wodnego wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Organizatorami przedsięwzięcia pod hasłem „ewakuacja osób z obiektów użyteczności publicznej oraz zdarzenia masowe związane z podłożeniem ładunków wybuchowych”, które odbyło się 22 października 2014 r. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie była Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe oraz Komenda Powiatowa PSP w Jarocinie. W ćwiczenia oprócz strażaków zaangażowani byli także: policjanci, leśnicy, pracownicy powiatowych oraz gminnych struktur zarządzania kryzysowego, służ medycznych, urzędów gmin, jednostek powiatowych i gminnych, jak również przedstawiciele szkół z terenu powiatu oraz przedstawiciele obiektów użyteczności publicznej. Podczas dyskusji pytano między innymi o sposoby radzenia sobie z osobami, które mimo zagrożenia nie chcą opuścić danego obiektu, a także o możliwość zabrania rzeczy osobistych podczas ogłoszenia ewakuacji.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej realizowali w ramach ćwiczeń doskonalących realizowali założenia z dziedzin: ratownictwa wysokościowego, gaszenie pożarów wewnętrznych oraz ratownictwa technicznego.

tekst&foto: mł. bryg. Rafał Klarzyński,  mł. bryg. Marian Tomczak, st.ogn. Grzegorz Snela

Komentowanie nie jest możliwe