Jarocin: Uroczyste zakończenie roku szkolnego

W dniu dzisiejszym, tj. 24 kwietnia 2015 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla absolwentów szkoły. Podczas uroczystości Świadectwa odebrało także 12 uczniów pierwszego rocznika Technikum Mechanicznego o Przysposobieniu Pożarniczym.

Podczas 4-letniego cyklu nauki uczniowie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy KP PSP w Jarocinie zdobywając wyszkolenie zgodne z programem szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. szkolenie podstawowe, szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych i ratownictwa na wodach oraz szkolenie dowódców OSP. Dwa ostatnie zaświadczenia z dniu dzisiejszym absolwentom wręczył opiekun z ramienia KP PSP – st. kpt. Tomasz Krawczyk, dowódca JRG.

text&foto: Marta Wólczyńska; mł. bryg. Rafał Klarzyński

zamieścił: st. sekc. Hubert Kanafa

 

 

Komentowanie nie jest możliwe

Roszków: groźny wypadek na skrzyżowaniu

Zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem dwóch pojazdów, które zderzyły się na skrzyżowaniu w miejscowości Roszków wpłynęło do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Jarocinie w dniu 21.04.2015 o godz. 7.55. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy: JRG Jarocin oraz OSP Nosków. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren prowadzonych działań. W wyniku wypadku drogowego poszkodowana została jedna osoba, której ratownicy Państwowej Straży Pożarnej udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie została ona przekazana przybyłemu na miejsce zdarzenia zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowana do szpitalnego oddziału ratunkowego w Jarocinie. W dalszej kolejności ratownicy rozłączyli akumulatory oraz posypali wyciekłe płyny eksploatacyjne sorbentem. Podczas prowadzonych działań ruch na drodze powiatowej został wstrzymany. Po czynnościach dochodzeniowych prowadzonych przez Policję strażacy zabezpieczyli załadunek uszkodzonych samochodów na pojazdy pomocy drogowej, usunęli pozostałości pokolizyjne oraz kierowali ruchem, który po odblokowaniu drogi powiatowej odbywał się wahadłowo.

Tekst: mł.asp.Bartosz Porażewski   Foto: Adam Majewski

Komentowanie nie jest możliwe

Jarocin: ćwiczenia doskonalące na obszarach leśnych

W dniach od 8 do 10 kwietnia 2015 r. zorganizowano ćwiczenia dotyczące tematyki gaszenia pożarów występujących na obszarach leśnych wraz z wykorzystaniem metod dostarczania wody na duże odległości. Doskonalenie zawodowe rozpoczęto od części teoretycznej, podczas której omówione zostały rodzaje pożarów na obszarach leśnych: pożary podpowierzchniowe, pożary pokryw gleby, pożary upraw, podrostów i podszytów, pożary całkowite drzewostanu. Do każdego z wyżej wymienionych rodzajów pożarów przedstawiono sposób prowadzenie efektywnego działania gaśniczego. Następnie w celu weryfikacji przekazanej wiedzy teoretycznej strażacy wspólnie z kadetami technikum o profilu pożarniczym przeprowadzili ćwiczenia praktyczne, zorganizowane na terenie kompleksu leśnego należącego do nadleśnictwa Jarocin. Powyższy cykl szkoleniowy przeprowadzony w rzeczywistych warunkach stanowił bardzo dobrą formą doskonalenia zawodowego, utrwalenia umiejętności oraz wzajemnej integracji.

Tekst: st.kpt. Tomasz Krawczyk, mł.asp. Bartosz Porażewski

Komentowanie nie jest możliwe

Jarocin: podsumowanie marcowej działalności strażaków Komendy Powiatowej PSP

Dzień otwartych strażnic jarocińskich strażaków
Po raz kolejny w dniu 01 marca Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie zorganizowała dzień otwartych strażnic. Podczas akcji został przeprowadzony: pokaz filmów promujących Państwową Straż Pożarną oraz zawód strażaka, stworzono stanowisko instruktażowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przedstawiono wykład dotyczący zagrożeń występujących w sezonie grzewczym oraz zaprezentowano sprzęt ratowniczo – gaśniczy będący na wyposażeniu komendy z jednoczesnym przybliżeniem zasad taktyki prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Ponadto przybyli goście mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach doskonalących umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

Ćwiczenia doskonalące: Wypadek masowy i TRIAGE
Ćwiczenia dot. wypadku masowego zorganizowano z udziałem dwóch pojazdów i 10 osób poszkodowanych na terenie tutejszej komendy. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy PSP i dwa zastępy OSP, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Działania ratowników polegały na wykonaniu dostępu do poszkodowanych znajdujących się wewnątrz pojazdów oraz segregacji wstępnej podczas, której ustalono priorytety terapeutyczno-ewakuacyjne. Następnie z uwagi na długi czas oczekiwania na zespoły ratownictwa medycznego rozstawiono namiot celem ogrzania oraz zapewnieniu komfortu i przeprowadzenia segregacji wtórnej poszkodowanych. Osoby oznaczone kolorem czerwonym przygotowano do transportu w trybie natychmiastowym i przekazywano po przybyciu na miejsce zdarzenia ZRM. Kolejne osoby z odroczonym priorytetem transportu przekazywano sukcesywnie lekarzowi ZRM. Ćwiczenia miały na celu utrwalenie procedur medycznych, postępowanie w wypadkach mnogich i masowych oraz współpracę z innymi podmiotami. Jako pozorantów wykorzystano uczniów klasy ponadgimnazjalnej o profilu pożarniczym, którzy mieli okazję nabyć nowe doświadczenia z tematyki wypadków masowych.

Pprewencja i edukacja społeczna w eliminacjach gminnych i powiatowych OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”
W miesiącu marcu w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Jarocinie odbyły się gminne oraz powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarocińskiego. Uczestnicy turnieju zmagali się z zagadnieniami szeroko pojmowanej ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa oraz bezpieczeństwa. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Jarocinie.

Turniej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
W dniu 31.03.2015r. w Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach odbył się turniej sprawdzający wiedzę gimnazjalistów z zakresu pierwszej pomocy pt. „Nieśmy pomoc” realizowany przy współpracy: Starostwa Powiatowego w Jarocinie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarocinie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Udział w turnieju wzięło 6 czteroosobowych drużyn z powiatu jarocińskiego oraz jedna drużyna z powiatu średzkiego. Przeprowadzenie turnieju miało na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu pierwszej pomocy oraz sprawności fizycznej. Należało m.in. prawidłowo prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową osoby dorosłej, rozpoznać objawy oraz wdrożyć podstawowe postępowanie w przypadku udaru mózgu, zaopatrzyć poszkodowanego z urazem kończyny dolnej, sprawdzić podstawowe czynności życiowe u osoby po zasłabnięciu. Przedstawiciele KP PSP w Jarocinie mieli za zadanie oceniać umiejętności praktyczne gimnazjalistów oraz przekazać im wiedzę na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Działania ratowniczo-gaśnicze
Doskonalenie zawodowe w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP w Jarocinie obejmowało również szereg działań z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych w szczególności skupiając się na tematyce zasad oraz sposobu podawania pian gaśniczych.

Tekst: st.kpt. Tomasz Krawczyk, mł.asp. Bartosz Porażewski

Komentowanie nie jest możliwe

Tarce: NIEŚMY POMOC

W dniu 31.03.2015r. w  Zespole Szkół Przyrodniczo – Biznesowych w Tarcach odbył się turniej sprawdzający wiedzę gimnazjalistów z zakresu pierwszej pomocy pt. „Nieśmy pomoc” realizowany przy współpracy: Starostwa Powiatowego w Jarocinie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jarocinie oraz Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie. Udział w turnieju wzięło 6 czteroosobowych drużyn z powiatu jarocińskiego oraz jedna drużyna z powiatu średzkiego. Przeprowadzenie turnieju miało na celu sprawdzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu pierwszej pomocy oraz sprawności fizycznej. Należało m.in. prawidłowo prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową osoby dorosłej, rozpoznać objawy oraz wdrożyć podstawowe postępowanie w przypadku udaru mózgu, zaopatrzyć poszkodowanego z urazem kończyny dolnej, sprawdzić podstawowe czynności życiowe u osoby po zasłabnięciu. Przedstawiciele KP PSP w Jarocinie mieli za zadanie oceniać umiejętności praktyczne gimnazjalistów oraz przekazać im wiedzę na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Klasyfikacja generalna turnieju przedstawia się następująco:

  1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kotlinie                                          143 pkt.
  2. Gimnazjum im. Jana Pawła II z Zespołu Szkół w Chociczy                 139 pkt.
  3. Gimnazjum im. Niepodległości Polski w Woli Książęcej                     136,5 pkt.
  4. Gimnazjum w Krzykosach                                                                127,5 pkt.
  5. Gimnazjum nr 1 w Żerkowie                                                            126,5 pkt.
  6. Gimnazjum nr 1 w Jarocinie                                                            126 pkt.
  7. Niepubliczne Gimnazjum w Golinie                                                  125 pkt

 

Tekst: st.sekc. Hubert Kanafa, str. Marcin Pawlak Foto: str. Marcin Pawlak, ZSP-B w Tarcach

Komentowanie nie jest możliwe